Pályázatok

Az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület, megkezdte a Mikrovállalkozások fejlesztésére beadott pályázatok feldolgozását, amelynek beadást határideje, 2012. június 30 volt. Az Új Magyarország Vidékfejlesztési programon belül, még 2012. július 31-én éjfélig van lehetőség Turisztikai fejlesztésekre támogatási kérelmeket beadni az Egyesülethez, postai úton. A fejlesztéseknek falusi szálláshely, egyéb szálláshely felújítására, korszerűsítésére, bővítésére, vagy új kialakítására kell vonatkozniuk. Önkormányzatok és non profit szervezetek, egyházak az előzőeken túl fejleszthetnek ifjúsági és gyermek turizmussal kapcsolatos szálláshelyeket. Akik szálláshelyhez nem köthető szolgáltatásokat szeretnének bevezetni vagy fejleszteni, az agro-, horgász-, vadász-, bor-, lovas-, erdei-, vízi turizmus keretén belül kaphat erre lehetőséget. Várhatóan 2012 szeptemberében válik pályázhatóvá, a Falumegújítás és fejlesztés, valamint a Vidéki örökség megőrzése jogcímek. (2012.július 10.)

UMVP – III. tengely:

Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (47/2012. V.11.)
A támogatási rendelet 8. § (1) bekezdése alapján támogatási kérelmet 2012. június 1. és 2012. június 30. között lehet benyújtani. Mindezek alapján, mivel 2012. június 30. napja pihenőnapra esik, a támogatási kérelmet legkorábban 2012. június 1-én, legkésőbb július 2-án adhatja postára.

Turisztikai tevékenységek ösztönzése (52/2012. VI. 8.)
A támogatási kérelmet az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén postai úton 2012. július 1. és július 31. között lehet benyújtani az MVH által rendszeresített és az MVH honlapján közzétett, a (2) bekezdésben meghatározott adattartalmú formanyomtatványon – a Törvény 16. §-a, valamint 21. §-a alapján az MVHés a LEADER HACS között létrejött delegálási szerződés szerint – a beruházás helye szerinti illetékes LEADER HACS munkaszervezeti irodájához.

Vidéki örökség megőrzése
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó, a vidéki örökség megőrzéséhez igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 138/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „február 1. és február 28.” szövegrész helyébe a „szeptember 1. és szeptember 30.” szöveg lép. (3/2012. I. 31.)

Rendelet letöltése

Falumegújítás és -fejlesztés
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és -fejlesztésre igénybe vehető támogatások részletes feltételeiről szóló 135/2008. (X. 18.) FVM rendelet 6. § (1) bekezdésében a „február 1. és február 28.” szövegrész helyébe a „szeptember 1. és szeptember 30.” szöveg lép. (3/2012. I. 31.)

Rendelet letöltése

UMVP – IV. tengely:
Jelenleg még nem pályázható, várhatóan 2012 őszén kerül sor a megnyitásra.

Vissza az oldal tetejére