Pályázat – Mikrovállalkozások létrehozása és fejlesztése (47/2012. V.11.)

Mikrovállalkozás fogalma
• A magyarországi székhellyel rendelkező a devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő gazdasági társaság, szövetkezet a KKV kategórián belül mikrovállalkozásnak minősülő gazdasági társaság, szövetkezet, valamint egyéni vállalkozó, ahol az összes foglalkoztatotti létszáma 10 főnél kevesebb, és éves nettó árbevétele vagy mérlegfőösszege legfeljebb 2 millió eurónak megfelelő forintösszeg.

Támogatható célterületek
• a fejleszteni kívánt tevékenységhez kötődő eszközök beszerzése, csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez, épületrészhez, építményrészhez tartozó, a fejlesztési tevékenységhez kapcsolódó építési munka, új épület, építmény kialakítása
• csak a gazdasági tevékenységgel érintett épülethez vagy épületrészhez kapcsolódó kisléptékű infrastruktúra-fejlesztés;
• minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetése;
• eszközként elszámolható kiadás a vállalkozás támogatható tevékenységét szolgáló szoftver licencek ellenértéke
• egyéb elszámolható kiadások,

Önállóan nem, csak az előző 3 célterület valamelyikével együtt pályázható
• Minőségbiztosítás és környezetirányítási rendszer / szabvány bevezetése,
• Software licens
• Egyéb elszámolható kiadások

Nem támogatható tevékenységek
• szálláshely-szolgáltatás
• bányászat, kőfejtési tevékenység
• gépjármű-üzemanyag kiskereskedelem
• Nagykereskedelem
• erdőgazdálkodási tevékenység,
• csak és kizárólag a mezőgazdasági termékek raktározása, tárolása
• minden növénytermesztés, állattenyésztés, vadgazdálkodáshoz kapcsolódó szolgáltatások

Támogatás igénybevételére jogosult
• a támogatási kérelem benyújtásának időpontjában a megvalósuló fejlesztés helyeként LEADER HACS tervezési területéhez tartozó – település bel- vagy külterületén
• − székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező működő mikrovállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó), amennyiben mezőgazdasági tevékenységéből származó árbevétele nem éri el a vállalkozás árbevételének 50%-át.
• − székhellyel, telephellyel, vagy fiókteleppel rendelkező induló mikrovállalkozás (gazdasági társaság, egyéni vállalkozó)
• − lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező természetes személy, aki vállalja, hogy a támogatás megítélését követően az első kifizetési kérelem benyújtásának időpontjáig egyéni vállalkozóként nyilvántartásba veteti magát és tevékenységét, amennyiben főállású alkalmazottat nem foglalkoztat, főállásban ekként végzi.

Támogatás mértéke:
• Hátrányos helyzetű település esetén: 65%-os támogatási intenzitás
• Nem hátrányos helyzetű település esetén: 60%-os támogatási intenzitás

Igényelhető támogatás összege:
• Minimálisan igényelhető támogatási összeg:
1.000.000 Ft azaz Egymillió Forint

• Maximálisan igényelhető támogatási összeg:
18.000.000 Ft azaz Tizennyolcmillió Forint

Támogatási összegkorlátok:
• A rendelet szerint ingatlanhoz kapcsolódó kislépték infrastruktúra-fejlesztés esetén legfeljebb 10. 000. 000 Ft támogatást igényelhet.
• A rendelet szerinti minőségbiztosítási és környezetirányítási rendszer, szabvány bevezetésére legfeljebb 2 500 000 Ft támogatás igényelhető.

Pályázat benyújtása csak és kizárólag postai úton:
• 2012. június 01 – 2012. június 30. (hétvége miatt 2012. július 02. éjfélig lehet postára adni)
• Cím: Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
• 3250 Pétervására Pf.: 23 vagy
• 3250 Pétervására Keglevich út 26.

Elérhetőség:
Tel/Fax.: 06 36 368 414
Tel: 06 20 360 3646
E-mail cím: hevesi33@citromail.hu

Vissza az oldal tetejére