Szilvásvárad – Civilház, tűzoltószertár és oktatóterem kialakítása

2012 novemberében nyújtott be pályázatot LEADER kiírásra (az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a falumegújításra és – fejlesztésre) Szilvásvárad önkormányzata a volt középső iskola felújítására. Az eredményről 2013 júniusában kaptak értesítést: helyhatóságuk 20 millió forint vissza nem térítendő támogatást nyert a fejlesztésre, amely eredményeképpen teljes mértékben megújult az épület, civil ház létesült: a volt tantermekből garázsok lettek kialakítva, oktatóterem létesült, új fűtési rendszer épült, a nyílászárókat kicserélték, injektálás technológiával megszűntették a falak vizesedését, vizesblokkok kerültek kialakításra. A melléképületek elbontásra kerültek, új kerítés épült, térburkolatot kapott az udvar, megoldódott a csapadékvíz-elvezetés problémája. Az önkormányzat a fejlesztéshez szükséges önerőt – 20 millió forintot – saját forrásból biztosította. A kiviteli tervek elkészítését, majd a közbeszerezési eljárást követően 2013 szeptemberében elkezdődtek a munkálatok.

A hivatalos átadást 2013 decemberében tartották, az eseményről bővebben IDE kattintva olvashat. A HEOL tudósítását ITT tekintheti meg.

Sajtóközlemény

Civilház, tűzoltószertár és oktatóterem kialakítása Szilvásváradon

Szilvásvárad Község Önkormányzata a településen működő szervezetek életét megkönnyítő fejlesztés megvalósítását tűzte ki célul, amelyhez a Darányi Ignác Terv – Új Magyarország Vidékfejlesztési Program Falumegújítás és -fejlesztés LEADER Helyi Akciócsoportok közreműködésével 2012-től nyújtandó támogatások igénybevételéhez jogcím keretében (Jogcímkód: 6.352.01.01) 19.999.998 Ft vissza nem térítendő támogatást nyert el.

Szilvásváradon 6 civil szervezet működik, közel 400 taggal. Az egyik legnagyobb létszámú szervezetnek, Szilvásvárad Község Tűzoltó Egyesületének közel 60 tagja van. A civil szervezeteknek eddig nem volt összejöveteleik megtartására, valamint a működésükhöz alkalmas helyiség a településen. A fejlesztésben egy 3 funkciós épületegyüttes került kialakításra, amely egyrészt a civil szervezetek házaként működik majd, másrészt az önkéntes tűzoltók eszközeinek tárolását oldja meg. Interaktív kiállításon bemutatja a tűzoltók elmúlt 100 évben végzett tevékenységét, a tűzoltó hagyományok, eszközök bemutatását biztosítja. Az iskolás, ill. az erdei iskolába érkező évi kb. 1000 gyermeknek tűzoltási, tűzmegelőzés oktatási helyszín lesz.

A projekt célja a népi iskolának épült, vidéki kulturális, népi építészeti értékeket magán hordozó elemek megőrzése, a záró párkány és a lizénák megóvása. A fejlesztés eredményeképpen teljes mértékben megújult az épület: a volt tantermekből garázsok és oktatóterem lett kialakítva, új fűtési rendszer épült, a nyílászárók cseréje megtörtént (3 db szekcionált kapu is beépítésre került), injektálás technológiával megszűntették a falak vizesedését, vizesblokkok kerültek kialakításra. A melléképületek elbontásra kerültek, új kerítés épült, térburkolatot kapott az udvar, megoldódott a csapadékvíz-elvezetés problémája.

Az épület felújításával, új funkciójának kialakításával egy, a fő út melletti nívós, közösségi célokat szolgáló épület jött létre.

Forrás: www.szlvasvarad.hu