Pétervására-településképet javító térfejlesztés megvalósítása

A Pétervására Város Önkormányzata a 2013. június 17-én benyújtott és 2013. október 17-én elnyert a 35/2013. (V.22.) VM rendelet alapján a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ban nyújtandó támogatások jogcím keretében 50.000.000 Ft támogatás segítségével 2014. augusztus 1-én befejeződtek Pétervására főterének északi részének felújítási munkálatai.

Az építési beruházás megvalósításával településképet javító fejlesztés valósult meg. A beruházás 3 látványelemet (szökőkút, virágláda, kandeláberek), valamint 3 használati elemet (padok, fém hulladékgyűjtő, kerékpártároló) foglal magába. Önmagában, mint építési beruházás értékteremtésével hozzájárul Pétervására közösségmegtartó erejének növeléséhez a létrejött impozáns városképpel, úgy, hogy a település lakóinak régi elvárását teljesítve méltó környezetbe foglalja az itt található háborús emlékműveket, illetve műemlék tárgyakat. Ugyanakkor lehetőséget biztosít a helyi közösség találkozására, közösségi programok kialakítására a következő fő irányvonalak mentén:

  • A helyi szakiskola, szomszédos kollégium tanulói aktívan kapcsolódhatnak a helyi közösség életébe, kulturális rendezvényeikkel, nyilvános műsoraikkal színesíthetik a település életét.
  • Az egészségügyi intézmények, melyek szintén a tér lehatároló elemei, közösségi programjaik végrehajtásához használhatják a felújított főteret térítésmentes szűrővizsgálatok, tanácsadások, véradások helyszínéül.
  • A fejlesztés központjában az élhető vidéki települések kialakítása, egységes, rendezett és esztétikus településkép kialakítása, a települések népességmegtartó erejének növelése, egészséges környezet feltételeinek megteremtése, az értékmegőrzés és hagyományteremtés áll, kiegészülve az egészséges életmódra nevelés, vállalkozói aktivitás erősítésének gondolatával.
vissza a lap tetejére...