Szakmai beszámoló – Ferencz Dénes András

Alulírott Ferencz Dénes András (3346 Bélapátfalva, Apátság út 12.) a „Magyarország Kormányának felhívása „Innovatív fejlesztések támogatása” címmel megjelent VP6-19.2.1.-29-8-20 kódszámú pályázat megvalósításához, és a kifizetési kérelmek elszámolásához az alábbi szakmai beszámolóval élek.

Záró kifizetési kérelem
Bruttó támogatási összeg: 7.527.312,- Ft

A Bélapátfalva 99 hrsz-ú ingatlan belső felújítása, energetikai korszerűsítése és kamerarendszer beszezése.

Az épület belső felújítása megtörtént. A felújítás a leromlott állapotú belső fal-és padlófelületek megújítását célozta meg. A felújítás első lépéseként az aljzatbeton visszabontásra kerül, ezután új padozat rétegrendet készítettek. 5cm hőszigetelés került és új aljzat beton. A lambéria burkolat elbontásra került helyén vakolt felület készült. Az elektormos hálózatot korszrűsítésre került erősáramú vezetékes és szerelvények komplett cserére kerültek. Új vezetékeket falba vésett védő csövekben kerültek szerelésre. Ezen felül új külső belső kamerarendszert szereltek fel. Világítás is korszerűsítésre került.

Projekt eredménye és hatásai: A felújítást követően az épület fenntartási költsége jelentosen csökken, és hozzájárul a mai kor követelményeinek. Valamint a felújítással hozzájárulunk a vendégek komfortosabb kiszolgálásához.

A tájékoztatás és nyilvánossággal kapcsolatos kötelezettségeknek cégünk a pályázati felhívás alapján eleget tesz, és eleget tett.

Bélapátfalva, 2022.03.19.

Ferencz Dénes

Fotódokumentáció