Beszámoló – Kovács Tamás

Alulírott Kovács Tamás (Cím: 3250 Pétervására Szent Márton út 65., adószám: 8395701403, anyja neve: Pál Mária, születési hely és idő: Eger, 1975.05.05. szem. ig. szám: 532568HE), az alábbi Szakmai beszámolót nyújtom be, Kifizetési kérelmem vonatkozásában az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által kiírt, VP6-19.2.1.-29-8-20 KÓDSZÁMÚ, Innovatív fejlesztések támogatása felhívás kapcsán. (Eszközbeszerzés: 1 db MTZ 1221 .3, 100 db névjegykártya, 1 db projekttábla előkészítés, és 1 db projekttábla)

Projekt megvalósítás helyszíne: 3250 Pétervására Szent Mm.ion út 65, hrsz: 1151 belterület,
Ü gyfélazonosító: 1003098660
Támogatási kérelem iratszáma: 3324408970
Támogatói okirat iratszáma: 3360891499
Támogatás összege: 10.764.600 Ft
Beszerzett gép, eszközök: MTZ 1221.3 traktor, 1 db projektbála, 1 db projekttábla előkészítés, 100 db névjegykártya.

Teljse beszámoló megtekintése