Simox Kft. innovatív fejlesztések

SIMOX Kft. képviselője: Simon Zoltán, (cím: 3349 Nagyvisnyó, Alkotmány u. 36., adószám: 12541449-2-10) a Vidékfejlesztési Program keretében, az Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület által meghirdetett Innovatív fejlesztések támogatása: VP6-19-2.1.-29-8-20 kódszámú felhívására benyújtott nyertes projekt megvalósításával kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adom:
Projektazonosító: 3262962569
Támogatói okirat száma: 3291423035
Támogatási összeg: 19.999.998 Ft

A pályázat célját jelentő munkagép megrendelésére 2021. június 21-én került sor. Aznap megkötésre került a Szállítási szerződés. A 2021. június 24-én kiállított számla (foglaló) alapján aznap elutalásra került a foglaló összege. A gép végszámlájának kifizetése 2021. szeptember 30-án megtörtént, az eszköz átvételére 2021. október 1-én került sor Budapesten, a kizárólagos magyaroroszági forgalmazó telephelyén. Ekkor került sor a garancia jegy, tanúsítványok, jegyzőkönyvek átvételére, valamint az alapfokú oktatásra. A munkagép lassú járműként forgalomba lett helyezve 2021. október 4-én. A Projekt tartalmazott még névjegykártya készíttetést (100 db) és a kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítására szolgáló „Projekttáblát”, (1 db) amelyek szintén megvalósításra kerületek.