LEADER pályázatok 2017 – Tájékoztató

A LEADER pályázatokra vonatkozó megkeresésekkel kapcsolatban, az alábbi tájékoztatást adjuk. Az Irányító Hatóság (továbbiakban: IH) döntése alapján a Helyi Akciócsoportoknál (továbbiakban: HACS)kidolgozott és meghirdetésre kerülő ún. LEADER pályázatok 2017. II. felében kerülnek meghirdetésre. A támogatási kérelmekre vonatkozó „Pályázati felhívásokat” a Munkaszervezet elkészítette, jelenleg IH ellenőrzés alatt vannak. IH jóváhagyását követően kerülnek meghirdetésre a HACS hivatalos honlapján (www.hevesi33.hu) valamint egy IH által külön erre a célra elkészítendő felületen. Jogszabály szerint, a felhívások megjelenését követő 30 nap eltelte után kerülhet sor a kérelmek beadására. A támogatási feltételek változatlanok,jrlrn tájékoztató mellékleteként letölthető. Támogatási kérelmének előkészítésének megkezdése előtt, kérem egyeztessen telefonon, e-mailben vagy személyesen a munkaszervezet dolgozóival, hogy projekt ötlete a LEADER keretein belül támogatható / nem támogatható, milyen dokumentumok szükségesek alapvetően a kérelemhez. Munkaszervezet elérhetőségei a tájékoztató végén olvashatóak. Személyes felkeresés esetében, előzetes telefonos bejelentkezés szükséges minden esetben, a várakozások elkerülése végett. A pályázatok ellenőrzését és értékelését beérkezést követően, első körben a HACS végzi, majd a  MÁK – Vidékfejlesztési Osztálya.

2017. II. felében meghirdetésre kerül mind a 7 db intézkedés, ezek az alábbiak:

  • Falusi turizmus a hagyományok és értékek jegyében
  • Helyi terméket előállítók támogatása
  • Élhető települések kialakítás
  • Civil szervezetek székhely, telephely fejlesztése és

eszközbeszerzése

  • Egyházi jellegű projektek támogatása
  • Innovatív fejlesztések és munkahelyteremtés
  • Hagyományőrző, értékteremtő rendezvények

Támogatási intenzitások:

Jövedelemtermelő beruházás esetében:

Magánszemély, őstermelő, mikrovállalkozások, nonprofit kft, önkormányzat, civilszervezetek, szociális szövetkezet

Pétervásárai járás • 70%
Bélapátfalvai járás • 60%
Egri járás • 50%

Nem jövedelemtermelő beruházás esetében:

nonprofit kft, önkormányzat, civilszervezetek, szociális szövetkezet

Pétervásárai járás • 95%
Bélapátfalvai járás • 90%
Egri járás • 75%

Települések járási besorolása:

Pétervásárai járás: Bodony, Bükkszék, Bükkszenterzsébet, Erdőkövesd, Fedémes, Istenmezeje, Ivád, Kisfüzes, Mátraballa, Mátraderecske, Parád, Parádsasvár, Pétervására, Recsk, Sirok, Szajla, Szentdomonkos, Tarnalelesz, Terpes, Váraszó

Bélapátfalvai járás: Balaton, Bekölce, Bélapátfalva, Bükkszentmárton, Mikófalva, Mónosbél, Nagyvisnyó, Szilvásvárad

Egri járás: Bátor, Egerbocs, Egercsehi, Hevesaranyos, Szúcs

Elérhetőségek:

Észak Hevesi 33 Vidékfejlesztési Közhasznú Egyesület
3250 Pétervására, Keglevich út 26.  Pf. 23.
tel.: 06(20)360-3646  fax: 06(36)368-414
e-mail: hevesi33@petervasara.hu
web: www.hevesi33.hu

Támogatható intézkedések • 2017