Monitoring adatszolgáltatás 2016!

Alábbiakban közöljük a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal, 2016. évre vonatkozó monitoring adatszolgáltatásra vonatkozó tájékoztató levelét:

Figyelem! Elindult az e-monitoring adatszolgáltatás!

Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap (EMVA) és az Európai Halászati Alap (EHA) keretében támogatásban részesült ügyfelek monitoring adatszolgáltatási időszaka a megelőző évek gyakorlatához képest korábban, 2016. január 25-én elindult. Az adatszolgáltatás teljesítésének részletes feltételeiről a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) az 1/2016. (I.22.) számú MVH közlemény formájában részletes tájékoztatást nyújt, mely az alábbi linken érhető el:

Link megnyitása

Az adatszolgáltatást 2016. március 04-ig kell teljesíteni, amelyre
kizárólag elektronikus úton van lehetőség.

Felhívjuk a figyelmet, hogy minden új elektronikus kérelem benyújtás
(ideértve az adatszolgáltatás benyújtását is) előfeltétele, a kötelező
évenkénti egyszeri adatellenőrzés elvégzése az MVH által működtetett
Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben, melyről
részletes tájékoztató itt olvasható.

A korábbi évekhez hasonlóan az adatszolgáltatást ügyfélkapus bejelentkezéssel lehet elvégezni az alábbi módon:

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személy a www.mvh.gov.hu oldalon az „Elektronikus ügyintézés” menüben, ügyfélkapus hozzáférésén keresztül, az ügyfél-azonosító beírásával töltheti ki az ügyfél nevére szóló adatlapot.

A monitoring adatszolgáltatás elvégzésére jogosult személyek:

Az a természetes személy ügyfél, aki rendelkezik saját ügyfélkapuval.

Azok a nem természetes személy ügyfelek, amelyek egyetlen törvényes képviselővel rendelkeznek, meghatalmazás létesítése helyett, elsődleges képviselő útján is teljesíthetik monitoring adatszolgáltatási kötelezettségüket.

Az ügyfél meghatalmazottja vagy kamarai meghatalmazottja, amennyiben jogosultsága kiterjed a monitoring adatszolgáltatás elvégzésére. További kérdésekkel az MVH Központi ügyfélszolgálatához az ugyfelszolgalat@mvh.gov.hu e-mail címen, a (+36-1) 374-3603 és a (+36-1) 374-3604 telefonszámon, vagy kirendeltségi ügyfélszolgálatainkhoz fordulhatnak ügyfeleink.

Kérdéseiket az MVH portálján keresztül a Kérdések menüpontban is feltehetik.

Üdvözlettel:
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal