Figyelemfelhívás LEADER-nyertesek részére!

Tisztelt Ügyfeleink!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az agrár-szaktanácsadással és az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból finanszírozott egyes agrártámogatási tárgyú miniszteri rendeletek módosításáról szóló 32/2014. (IV.3.) VM rendelete módosította az Európa Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból a Helyi Vidékfejlesztési Stratégiák LEADER fejezetének végrehajtásához 2013-ában nyújtandó támogatások részletes feltételeiről szóló 35/2013. (V. 22.) VM rendeletet, melynek 17. § (1) bekezdése helyébe a következő rendelkezés lép:

„(1) A kifizetési kérelmet a Vhr. 16/B § 81) bekezdésében meghatározott időszakoktól eltérően január 1. és június 30., valamint augusztus 1. és december 31. között elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével előállított elektronikus űrlapon, ügyfélkapun keresztül kell benyújtani. A kérelemhez csatolandó dokumentumokat szkennelés útján előállított formában kell csatolni a kérelemhez. A kifizetési kérelem benyújtása és a kifizetési kérelem alapján indult eljárás során a 13. § (2) bekezdés és a 15. § (2)-(9) bekezdés rendelkezéseit megfelelően alkalmazni kell.„

A 17. § az alábbi (4) bekezdéssel egészül ki:

„(4) Amennyiben a 3. § (9) bekezdése szerinti 6 hónapos, valamint a Vhr. 24. § (1) bekezdése szerinti 9 hónapos határidő akkor telik le, amikor nem áll nyitva kifizetési kérelem benyújtási időszak, akkor a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló határidőt követően megnyíló első benyújtási időszak megnyílásától számított 1 hónapon belül is nyújtható be kifizetési kérelem”

(Vhr.: az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap társfinanszírozásában megvalósuló támogatások igénybevételének általános szabályairól szóló 23/2007. (IV. 17.) FVM rendelet)

Ezúton is szeretnénk megerősíteni, hogy az első kifizetési kérelmek benyújtása esetében a 6 hónapos szabályt kell figyelembe venni, nem pedig a kifizetési kérelem benyújtására nyitva álló időszak határnapját. A 6 hónapos szabály alapján a támogatási határozat közlésétől számított 6 hónapon belül be kell nyújtani az első kifizetési kérelmet, elmulasztása jogvesztő. Az első kifizetési kérelem benyújtása a mostani (június 30-ig meghosszabbított) időszakon belül a LEADER 3. támogatási körének nyertes pályázóinak többségét érinti. Annak érdekében, hogy az elnyert támogatás felhasználható legyen, kérjük, legyenek fokozott figyelemmel erre a szabályra.

A 35/2013. (V. 22.) VM rendelet módosítása a Magyar Közlöny 2014. évi 50. számában jelent meg, kivonatolva az alábbi linkre kattintva megtekinthető:

Letöltés
ugrás a lap tetejére...