Monitoring adatszolgáltatás az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések tekintetében

Felhívjuk tisztelt Ügyfeleink figyelmét, hogy megjelent a vidékfejlesztési miniszter 10/2014. (II. 14.) VM rendelete az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból támogatott intézkedések monitoring adatszolgáltatási rendjére vonatkozó részletes szabályokról szóló 18/2009. (III. 6.) FVM rendelet módosításáról.

A rendeletben foglaltaknak megfelelően az ügyfél köteles a jogszabályban előírt fenntartási, üzemeltetési, illetve működtetési kötelezettség ideje alatt évente február 17. és március 19. között a fenntartási adatokra vonatkozó adatszolgáltatási kötelezettségét teljesíteni.

Az ügyfél adatszolgáltatási kötelezettsége a támogatási határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő évtől kezdődően áll fenn, a határozat meghozatalát vagy a szerződés megkötését követő nappal kezdődő időszakra vonatkozóan.

Az ügyfél adatszolgáltatása akkor tekinthető teljeskörűnek, ha minden olyan jogcím esetében eleget tett e rendelet szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségének, amelyre vonatkozóan a támogatási határozat meghozatalra vagy a szerződés megkötésre került.

Az ügyfélnek az e rendelet szerinti monitoring adatszolgáltatási kötelezettségét elektronikus úton, Ügyfélkapun keresztül kell teljesítenie. Az elektronikus adatszolgáltatás technikai feltételeit az egyes mezőgazdasági és agrár-vidékfejlesztési támogatások igénybevétele esetén az elektronikus kérelembenyújtás alkalmazásáról szóló 80/2008. (IV. 4.) Korm. rendelet 2. § (1)-(4) bekezdései és a 3. §-a szabályozzák. Az adatszolgáltatás ügyfélkapus azonosítással az MVH honlapján található elektronikus űrlapkitöltő szolgáltatás segítségével nyújtható be, amely az MVH honlapján vagy a kormányzati portálon keresztül érhető el.

Ha az adatszolgáltatás elektronikus úton történő benyújtása alkalmával az ügyfél helyett annak meghatalmazottja jár el, akkor a meghatalmazott – a képviseleti jogosultságának igazolását követően – saját ügyfélkapuját használja a meghatalmazó ügyfél adatszolgáltatásának benyújtására. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését megelőzően a meghatalmazottnak az MVH által vezetett Egységes Mezőgazdasági Ügyfél-nyilvántartási Rendszerben kérelmeznie kell nyilvántartásba vételét és az eljárására vonatkozó meghatalmazást be kell nyújtania az MVH-hoz.

A monitoring adatszolgáltatásokra vonatkozó MVH közlemények és mellékletei az alábbi linkre kattintva olvashatók:
27/2014. (II. 17.) MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) támogatott intézkedések 2014. évi kiegészítő monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól
(ide tartoznak a Helyi Akciócsoportunk közreműködésével pályáztatott jogcímek: turisztikai tevékenységek ösztönzése, mikrovállalkozások létrehozása és –fejlesztése, falumegújítás és –fejlesztés, vidéki örökség megőrzése)
További részletek megtekintése >>


26/2014. (II. 17.) MVH közlemény az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból (EMVA) és az Európai Halászati Alapból (EHA) támogatott intézkedések 2014. évi program szintű monitoring adatszolgáltatás teljesítésének részletes szabályairól
További részletek megtekintése >>

Segédlet a meghatalmazások elektronikus kitöltéséhez
További részletek megtekintése >>